ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

Điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Xe hơi miền nam – 0934.81.0707 sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn.